Kalendarz imprez motoryzacyjnych

Szkolenie na licencje RN

sobota 29.02.2020 - niedziela 01.03.2020
Kłodzko,
SAMOCHODY, KURS/EGZAMIN
Szkolenie na licencję RN i na licencję Sędziowską
koszt szkolenia i egzaminu: 550 zł
Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia RN, którzy mają odbyte (ukończone) minimum 4 KJS-y, SKJS, TIS lub 2 rundy RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP chcąc uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:
a. Przedstawienia załącznika P-3 (z potwierdzonymi ukończonymi KJS-ami)
b. Wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 300,- PLN
c. Wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w kwocie 250,- PLN
Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN. Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.
osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszeni są zapisywanie się bezpośrednio na mail: biuro@automotoklub.eu

Reklama
Reklama