Kalendarz imprez motoryzacyjnych

Szkolenie Organizatorów Sportów Popularnych 2020

sobota 29.02.2020
Gdynia, woj. POMORSKIE
SAMOCHODY, KURS/EGZAMIN
Przed rozpoczęciem sezonu rajdów i imprez dla klasyków organizujemy szkolenie dla wszystkich, którzy chcą poznać pracę sędziów podczas imprez turystycznych i nawigacyjnych. Zapraszamy nie tylko członków Automobilklubu Morskiego, ale także osoby ze wszystkich klubów z Pomorza. Udział w szkoleniu zakończony będzie egzaminem i wydaniem legitymacji/licencji sędziego klasy A, O lub P uprawniającej do sędziowania imprez lokalnych lub ogólnopolskich w randze Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, a także imprez lokalnych. Każdy uczestnik szkolenia zapozna się z podstawami zapisu tras turystycznych i nawigacyjnych, tworzeniem itinererów, a także organizacji pracy podczas tego typu wydarzeń. Omówione zostaną także zasady punktowania imprez turystycznych. Szkolenie zakończy się egzaminem, a każdy jego uczestnik razem z nabytą wiedzą otrzyma roczne ubezpieczenie działające podczas pracy jako sędzia imprez sportów popularnych.
Polecamy aby przed szkoleniem kandydaci zapoznali się z następującymi materiałami:
1.Prezentacja szkoleniowa, Regulamin OSP i Załączniki do Regulaminu OSP na stronie ZG PZM - https://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm
2. Zasady opisu tras w Rajdach - https://www.pzm.pl/turystyka/regulaminy

Reklama