Kalendarz imprez motoryzacyjnych

Szkolenie i egzamin na licencję rajdową RN

sobota 23.02.2019 - niedziela 24.02.2019
Tychy, woj. ŚLĄSKIE
SAMOCHODY, KURS/EGZAMIN
Kurs zostanie przeprowadzony w dniach 23-24 lutego br. Pierwszego dnia, w siedzibie Automobilklubu w Tychach przy ulicy Barona 30/207, odbędzie się część teoretyczna kursu. Wykłady poprowadzą doświadczeni instruktorzy i zawodnicy. Początek zajęć zaplanowano na godzinę 8:30, a koniec na 18:00. W planie kursu znajdują się m.in.:
· podstawowe informacje na temat struktury oraz działania Polskiego Związku Motorowego;
· omówienie regulaminów oraz przepisów FIA;
· zasady korzystania z systemu Inside;
· omówienie wszystkich rodzajów zawodów sportu samochodowego;
· zapoznanie z procedurami odbioru administracyjnego oraz badania kontrolnego;
· zaznajomienie procedurami obowiązującymi na poszczególnych punktach sportowych odcinków specjalnych;
· omówienie zasady korzystania z książki drogowej, procedur związanych z zapoznanie z trasą oraz opisem odcinków specjalnych;
· procedura wypadkowa oraz raport powypadkowy.
Drugiego dnia zaplanowana jest część praktyczna na Torze Fiata w Bieruniu, podczas której doświadczeni instruktorzy oraz piloci na prawidłowo rozstawionym odcinku specjalnym wytłumaczą w praktyce procedury omawiane na zajęciach teoretycznych ze szczególnym naciskiem na zachowanie załogi na wszystkich punktach sportowych, z którymi będzie miała kontakt podczas rajdu. Wytłumaczą korzystanie z książki drogowej oraz zachowanie podczas procedury wypadkowej. Początek części praktycznej zaplanowany jest na godzinę 6:30.
Celem przeprowadzenia kursu jest jak najlepsze przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do zadań i sytuacji z którymi przyszły zawodnik będzie spotykał się w rajdach oraz zaznajomienie z zasadami i procedurami, które wiążą się z uprawianiem tego sportu.
Bezpośrednio po zakończeniu kursu, tego samego dnia na Torze Fiata odbędzie się egzamin na licencję RN przeprowadzony przez OKSS przy ZO PZM w Katowicach. Początek egzaminu zaplanowano na godzinę 11:30.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
· odbycie części teoretycznej szkolenia;
· odbycie części praktycznej szkolenia.
Z części praktycznej zwolnione są osoby, które mają potwierdzone na druku P ukończenie, co najmniej 4 imprez KJS, SKJS, TIS, (w tym minimum 2 w charakterze kierowcy) lub ukończenie 2 rund RPPST/HRSMP/HRPP jadąc bez pomiaru czasu, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów.
Druk P do pobrania
Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia lub osoba, która uzyska pełnoletniość w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu.
Zaleca się, aby uczestnik przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwwskazań. Kursanci, którzy zamierzają złożyć dokumenty dot. wyrobienia licencji zobowiązani są o przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego na obowiązującym druku
 Licencja RN uprawnia do startu w charakterze:
· Kierowcy w Rajdach Okręgowych, Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych, Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski;
· Pilota w HRSMP, Rajdach Okręgowych, Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych, Pucharze Polski Samochodów Terenowych.
Kosz pełnego kursu wynosi 600 zł, koszt w przypadku korzystania tylko z zajęć teoretycznych wynosi 300 zł. Cena zawiera obiad w obiad oraz materiały szkoleniowe. Automobilklub może pomóc również w zorganizowaniu noclegu.
Koszt egzaminu to 250 zł.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres biuro@automobilklub.tychy.pl podając imię, nazwisko i nr telefonu oraz wariant kursu. Płatności należy dokonać na konto przed rozpoczęciem kursu. Nr rachunku zostanie podany w formularzu oraz w e-mailu z odpowiedzą na zgłoszenie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 663 929 983.
Druk zgłoszenia do pobrania
Termin poprawkowy nie wczesniej niż po 2 tyg.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama