Kalendarz imprez motoryzacyjnych

Szkolenie Sędziów, Kandydatów na lic. Zawodnika i Kierowcy "RN"

sobota 22.02.2020 - niedziela 23.02.2020
Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
SAMOCHODY, KURS/EGZAMIN
SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
ORAZ KANDYDATÓW NA LICENCJĘ ZAWODNIKA I
LICENCJĘ KIEROWCY STOPNIA RN
22-23.02.2020r. Warszawa
Szkolenie organizowane jest w siedzibie Automobilklubu Polski i kierowane do sędziów, kandydatów na sędziów będących członkami automobilklubów, klubów zrzeszonych w Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Warszawie oraz kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN będących członkami wszystkich automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.
Celem szkolenia jest umożliwienie uzyskania przez uczestników licencji RN oraz pozyskanie nowej, licencjonowanej kadry sędziowskiej do pracy na zawodach. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące rajdów samochodowych, rajdów terenowych oraz rally crossu.
1. Termin:
22 luty 2020r. - (sobota), godz. 10.00 – 17:30
23 luty 2020r. - (niedziela), godz. 10.00 – 16:15
2. Miejsce:
Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, Warszawa
3. Kierownik Kursu:
Rafał Jaszczuk - Kierownik Kursu
Anna Siwińska - Z-ca Kierownika Kursu
4. Zgłoszenia:
W szkoleniu mogą uczestniczyć:
• kierowcy zainteresowani uzyskaniem licencji sportu samochodowego RN;
• osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego klasy „II";
• osoby, które chcą przekwalifikować licencję sędziowską klasy II na licencję klasy I;
• pozostałe osoby zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy (doszkolenie).
Uczestnikiem szkolenia może być jedynie osoba pełnoletnia (lub, która uzyska pełnoletność w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu) legitymująca się przynależnością do jednego z automobilklubów lub klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.
(osoby nie posiadające przynależności klubowej będą mogły sie zapisać do Automobilklubu Polski przez rozpoczęciem szkolenia)
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu na licencję stopnia RN jest uiszczenie opłaty w wysokości:
• 200 PLN dla posiadaczy wypełnionego druku P-3 (z potwierdzonymi ukończonymi minimum 4 imprezami KJS, SKJS, TIS lub 2 rund RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP),
• 500 PLN dla osób nie posiadających wypełnionego druku P-3,
Dla osób szkolących się na licencję sędziowską klasy II, klasy I oraz pozostałych osób chcących podnieść swoją wiedze szkolenie jest bezpłatne.
W celu uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest wysłanie, w nieprzekraczalnym terminie do: 16.02.2020r., wypełnionego ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE.
Link do Druku Zgłoszenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVXaPmWnJQfAsY_5i6osyH0M5WZZzNbaZrJtfAfiTUz3fczA/viewform
Liczba miejsc ograniczona jest do 50 osób.
5. Program kursu:
W programie szkolenia znajduje się następujące bloki tematyczne:
• Struktura organizacyjna FIA, PZM. Międzynarodowy Kodeks Sportowy
• Regulaminy Sportowe FIA - Zasady sędziowania Próby Sportowe, Odcinki Specjalne
• Procedura Bezpieczeństwa i Raport Powypadkowy
• Zasady Sędziowania biegów na torze (Rally Cross)
• Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach
• Przygotowania do rajdu przez zawodnika - Książka Drogowa, Opis trasy (podstawowe zasady, różne sposoby opisu)
• Ćwiczenia praktyczne, obsługa punktów kontrolnych
• Szkolenie z Pierwszej Pomocy Medycznej
Dokładny program szkolenia wraz ze szczegółowym harmonogramem wystąpień prelegentów zostanie umieszczony na stronie www.automobilklubpolski.pl na tydzień przed planowanym szkoleniem.
6. Egzamin:
Egzamin odbędzie się w dniu 26 luty 2020 r. (środa) o godz. 17.30 w siedzibie ZO PZM w Warszawie przy ul. Filtrowej 75.
Komisja Egzaminacyjna:
1/ Radosław Chrzanowski – instruktor sportu samochodowego, nr IS 49/16 - Przewodniczący Komisji
2/ Krzysztof Maciejewski - sędzia sportu samochodowego kl. I, nr 405/12 - członek Komisji
3/ Rafał Jaszczuk - sędzia sportu samochodowego kl. I, nr 020/12 - członek Komisji
• Odpłatność za egzamin na lic. RN ustala się w kwocie 250,- PLN od osoby.
• Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN.
(ww. opłaty nie dotyczą kandydatów na lic. sędziego sportu samochodowego kl. I oraz II. Egzamin: bezpłatny)
Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.
7. Postanowienia końcowe
Kursanci, którzy przystępują do egzaminu na licencję RN muszą być obecni podczas drugiego dnia szkolenia tj. 23.02.2020r. własnym samochodem. Organizator nie zapewnia noclegów oraz transportu.
Zaleca się aby uczestnik szkolenia przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwskazań. Nie jest to jednak warunek konieczny.
W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 2 dni przed terminem.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: szkoleniesedziow@automobilklubpolski.pl
#szkoleniesędziówsportusamochodowego
#automobilklubpolski
#okss
#egzamin
#licencjastopniaRN
#licencjazawodnika
#licencjakierowcy
#sportsamochodowy
#pzm
#szkolenie

Reklama
Reklama