Kalendarz imprez motoryzacyjnych

Upalany Poniedziałek Rozpoczęcie Sezonu Driftingowego - Warszawa

poniedziałek 22.04.2019
Zegrze Południowe, woj. MAZOWIECKIE
SAMOCHODY, DRIFT
Zapraszamy serdecznie na Upalany Wielkanocny Poniedziałek:)
Wspólne grillowanie podczas treningu driftingowego w połączeniu z zbiórką charytatywną --> Plan idealny ♥


Kilka ważnych informacji:
Zachęcamy do zabrania leżaków, przenośnych krzesełek i grilla :)
Przewidujemy Drift Games, nagradzać będziemy w kategoriach:
1. Kiss the bottle - najlepsze kissy
2. Skills Chellenge - linia przejazdów
3. Show Mist - styl przejazdów
4. Drift Star - najbardziej stylowy driftowóz
Koszt uczestnictwa:
Kierowca (na tor) - 50 zł
Widz - 10 zł
Auto widza/laweta zawodnika - bezpłatnie (ilość miejsc parkingowych ograniczona - kto pierwszy ten lepszy)
Drift taxi - 50 zł - opaska umożliwiająca przejazd dostępna na bramie wjazdowej (wymagany jest podpis regulaminu, opaski na drift taxi nie zakładamy na rękę! oddajemy ją kierowcy)
! Podczas trwania imprezy przeprowadzana będzie zbiórka karmy dla piesków, którą przekażemy do wybranego schroniska :) Zachęcamy do wzięcia udziału i wsparcia zwierzaków. Karmę można zostawiać obsłudze technicznej na bramie wjazdowej.
Harmonogram spotu:
14.00 - Otwarcie bram dla zawodników i widzów
14.50 - Odprawa dla zawodników (park maszyn)
15.00 - 18.00 - Trening Driftingu
19.00 - Zakończenie spotu
Zachęcamy do zabrania leżaków, przenośnych krzesełek i grilla :)
Trening odbędzie się pod okiem karetki pogotowia i obsługi technicznej toru.
Teren na jakim odbywa się spot oraz trening jest ogrodzony, na miejscu znajduje się przenośna toaleta, a trening driftingowy przeprowadzany jest na równej asfaltowej nawierzchni.
Widzowie znajdują się w strefie bezpiecznej i umożliwiającej pełną widoczność toru.
Parking dla widzów znajduje się na terenie obiektu - ilość miejsc ograniczona - obowiązuje zasada - kto pierwszy ten lepszy :)
Lecz bez obaw, nieopodal znajduje się ogromny miejski parking :)
Wstęp do parku maszyn dostępny dla zawodników i osób z teamu (oddzielna opaska na bramie).
Nie driftujesz, ale masz wyjątkowe auto i chcesz je pokazać w strefie wystawowej?
Zgłoś się do nas na priv przez fb Kalendarz Imprez Driftingowych :)
Prześlij min. 2 zdjęcia z dopiskiem Rozpoczęcie Sezonu Driftingowego w Warszawie. Ilość miejsc ograniczona! ;)
Wstęp/wjazd na teren spotu jest możliwy jedynie po podpisaniu oświadczenia i regulaminu obiektu (dostępne poniżej).
Każdy, kto nie dostosuje się do wymagań zawartych w regulaminie lub wytycznych obsługi technicznej zostanie wyproszony poza teren spotu.
Zapraszamy :)
Regulamin:
Treść regulaminu podczas Moto Treningu na terenie placu ul. Warszawska 42, Zegrze Południowe.
1. Kierowcy, pasażerowie i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie bądź cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi, sobie, innym kierowcom lub widzom oraz szkody wyrządzone w mieniu obiektu imprezy zarówno przez ich pojazdy jak i ich samych.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie imprezy oraz szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie stosownych przepisów prawa o ruchu drogowym i o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
6. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h (poza wyznaczonym torem do jazdy dla kierowców uczestniczących w treningu).
7. Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych organizatora. Jeżeli dany uczestnik nie zastosuje się do wyżej wymienionego Oświadczenia oraz Regulaminu - zostanie wyproszony z terenu imprezy.
Oświadczenie:
Decydując się na uczestnictwo w charakterze kierowcy/pasażera/widza podczas Treningu motoryzacyjnego 06.04.2019 na terenie placu ul Warszawska 42, Zegrze Południowe oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem imprezy. Oświadczam, że pojazd jest w pełni sprawny i może bezpiecznie uczestniczyć w imprezie. W związku z niniejszym, zwalniam, zapewniam niewinność oraz zabezpieczam organizatorów od jakichkolwiek roszczeń, żądań, działań, zobowiązań, kosztów i wydatków (oraz sum, które kiedykolwiek z nich może zapłacić w ramach ugody lub kompromisu wobec takich roszczeń lub zobowiązań pieniężnych) które mogę wysuwać ja lub jakakolwiek inna osoba po mojej śmierci lub w wypadku odniesienia przeze mnie obrażeń (łącznie z szokiem nerwowym) lub jakiejkolwiek innej osoby oraz wszelkich strat lub szkód mienia powstałych w jakikolwiek sposób, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z mojego udziału lub w związku z moim udziałem jako kierowcy lub pasażera. Niniejsze zobowiązanie będzie wiążące co do mojego majątku, spadkobierców, najbliższej rodziny, wykonawców testamentu, administratorów oraz innych osobistych przedstawicieli.
Przyjmuję do wiadomości, iż moja akceptacja udziału jako kierowcy/pasażera/widza, opisanego w niniejszym oświadczeniu, odnosi się tylko do daty zaproponowanej powyżej. Upoważniam do wykorzystania moich fotografii, obrazów wizualnych, nagrań dźwiękowych i/lub wywiadów z moim udziałem w jakikolwiek sposób i w dowolnym terminie na całym świecie bez zobowiązań jakichkolwiek płatności wobec mnie.
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ogólnym imprezy i go akceptuję.

#drift #upalanie #poniedzilekwielkanocny #trening #zloty

Reklama
Reklama
Reklama